Zapraszamy do Kawiarenki Naprawczej Stajnia Punktu Ponownego Użycia (PPU)

Stowarzyszenie „Tilia” w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu
realizuje projekt pn. „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami”, dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń, w ramach którego zaplanowano działanie Kawiarenki Naprawczej STAJNIA Punkt Ponownego Użycia (PPU).
Gdzie?
Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu, ul. Przysiecka 13 w Toruniu, tel. 056 657 60 85
Dla kogo?
Z Kawiarenki skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Miasta Toruń.
Jaki jest cel?
Celem Kawiarenki Naprawczej (PPU) jest ochrona środowiska i niwelowanie skutków zmian klimatu poprzez ograniczanie strumienia odpadów lub całkowite ich wyeliminowanie za pomocą napraw i ponownego wykorzystania przedmiotów codziennego użytku, które nie muszą stać się odpadami. Oddane przedmioty jeśli będzie taka potrzeba zostaną odnowione, przekształcone w taki sposób, aby mogły posłużyć kolejnej osobie.
Jakie przedmioty można oddać do Kawiarenki?
Do Kawiarenki można przynieść:
- meble małogabarytowe (np. krzesła, stoły, półki, itp.)
- nieuszkodzone szkło i ceramikę (np. talerze, filiżanki, wazony, doniczki, itp.)
- sprzęt ogrodniczy (np. grabie, łopaty, itp.)
- wybrane tekstylia (np. torby, walizki, firany,itp.)
- przedmioty do upcyklingu: np. stare banery, koszulki, biżuterię, itp.
- zabawki; w tym te, na baterie, sprzęt sportowy i wypoczynkowy, nieelektryczne urządzenia gospodarstwa domowego
- inne (wyposażenie domu, narzędzia, pamiątki, dzieła sztuki, zabawki, sprzęt sportowy, płyty CD/DVD itp.).


Przedmioty przyniesione przez mieszkańców powinny być sprawne lub nadawać się do prostej naprawy; czyste i niestwarzające zagrożenia dla nowych użytkowników.
W Kawiarence Naprawczej STAJNIA PPU nie będzie przyjmowany jedynie sprzęt elektryczny i elektroniczny, ubrania, obuwie a także książki.
W Kawiarence znajduje się wyposażony w podstawowe narzędzia warsztat naprawczy z którego korzystać mogą mieszkańcy; mogą przyjść i samodzielnie naprawić przyniesione przedmioty lub skorzystać z bezpłatnych porad.
Kiedy?
Przedmioty można oddać oraz nabyć od poniedziałku do soboty w godzinach pracy sklepiku w Leśniczówce
Jeśli chciałabyś/ chciałbyś skorzystać samodzielnie z warsztatu zadzwoń 056 657 60 85.
Wkrótce
W ramach działania Kawiarenki zorganizowane zostaną warsztaty upcyclingowe, dla dorosłych, rodzin z dziećmi - dzieci powyżej 7 roku życia oraz seniorów – osób w wieku 65 +.
Każdy z 5 czterogodzinnych warsztatów składać się będzie z części praktycznej i merytorycznej. Informacje o zaplanowanych warsztatach umieszczone zostaną w aktualnościach na stronie internetowej Szkoły Leśnej na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl oraz na stronie Stowarzyszenia „Tilia” www.tilia.org.pl a także na portalach Szkoły i Stowarzyszenia.
Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona ze względu na powierzchnię Kawiarenki Naprawczej, w związku z tym liczyć się będzie kolejność napływających zgłoszeń.