Zapraszamy uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego na warsztaty dotyczące zmian klimatu

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają nauczycieli szkół z terenu woj. kujawsko – pomorskiego wraz z uczniami do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących zmian klimatu. Warsztaty skierowane są do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i klas szkół ponadpodstawowych.
Celem zadania jest promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród młodzieży przyczyniających się do wspierania aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, w tym adaptacji i mitygacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i niskiej emisji, oszczędzania energii i zasobów.
Warsztaty są realizowane na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, dla 1 grupy/klasy zaplanowano zajęcia na 2 godz. lekcyjne.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są telefonicznie pod nr 56 657 60 85 w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. Liczba warsztatów jest ograniczona.

Projekt pn. „Stop zmianom klimatu” finansowany ze środków Fundacja Drzewo i Jutro