Zdrowych i Wesołych Świąt

W okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wszystkim najlepsze życzenia

Zbigniew Szcześniak - Prezes Stowarzyszenia "Tilia" oraz Monika Krauze - Dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce wraz z pracownikami