projekty zakończone w 2007 r.

Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" w 2007 r.

1.Gmina Miasto Toruń - Edukacja Ekologiczna w Ogrodzie Zoobotanicznym w  Toruniu, w ramach Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Ekologicznej,
2.Gmina Miasto Toruń - "Szkoła Leśna na Barbarce? projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Gminy Toruń,
3.Gmina Miasto Toruń - Edukacja Ekologiczna w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w 
Toruniu,
4.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - "Człowiek, Środowisko, Integracja? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce, 
5.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - "Przyroda nasza wspólna sprawa? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce, 
6.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -"Czuję, widzę, dotykam, poznaję? - projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
7.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - "Co młody konsument wiedzieć powinien?? - kampania edukacyjna realizowana w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
8.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - "Kupuj odpowiedzialnie? - kampania edukacyjna realizowana w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
9.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "1521-Król Zygmunt Stary na Barbarce? - impreza historyczno-ekologiczna realizowana w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
10.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "Barbarka - sport, wypoczynek, rekreacja? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
11.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "Kultura, sztuka i tradycja na terenie Osady Leśnej Barbarka? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
12.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "Przyroda nasza wspólna sprawa - promocja sciezek turystycznych okolic lasu Barbarka? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
13.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Wsparcie działalności edukacyjnej Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Tilia?.