projekty zakończone w 2011 r.

1. Eko Mulitimedialny Konkurs pn. " Różne spojrzenia, jedno myślenie - zachować różnorodność biologiczną!?

2. Promocja Ekonomii Społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

3. Człowiek, Środowisko, Integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych

4. Dobry dla przyrody dobry dla siebie

5. Amphibia- czynna ochrona płazów 2011

6. Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Zwierząt w Toruniu

7. Zielony uniwersytet 

8. Aktywna edukacja regionalna mieszkańców wojwództwa kujawsko-pomorskiego w wiatraku w Bierzgłowie