Co robimy

Angażujemy się w wiele działań o charakterze ekologicznym i społecznym

Angażujemy się w działania promujące zachowania i nawyki przyjazne dla środowiska oraz zmierzające do zmniejszenia presji człowieka i zapobiegające wyrządzaniu szkód w środowisku

Aktualne projekty z zakresu ochrony środowiska
•    Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukacje przyrodniczo-ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”.
•    Ochrona różnorodności biologicznej płazów poprzez zakup i montaż zabezpieczeń na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu.
Wybrane zrealizowane projekty z zakresu ochrony środowiska
•    Człowiek, środowiska, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu.
•    Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE.
•    Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim.
•    Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Wspieramy materialnie oraz edukacyjnie Schronisko dla Zwierząt w Toruniu

Od wielu lat współpracujemy ze Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Prowadzimy edukację dotyczącą opieki nad bezdomnymi zwierzętami, oprowadzamy grupy po schronisku, pokazujemy je od ,,podszewki” i zaglądamy wspólnie w zakamarki, oglądamy zamieszkujące w schronisku psy i koty oraz dyskutujemy nad tym co zrobić by poprawić ich los. Odwiedzamy również z pieskiem szkoły i przedszkola i uczymy jak odpowiedzialnie traktować zwierzęta. Stawiamy na bezpośredni kontakt z psemi i no to, że przełamie on pierwsze lody na linii człowiek- bezdomny zwierzak.   Jako organizacja pożytku publicznego wspólnie ze Schroniskiem zbieramy też 1 %podatku.


Należymy do organizacji takich jak:

•       Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
•       Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
•       Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
•       Europejskiego  Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej ALDA / ALDA
European Association for Local Democracy/
https://www.alda-europe.eu/