Zaproszenie do udziału w konkursie na komiks pn. "Mokradła są ważne!"

Stowarzyszenie “Tilia” serdecznie zaprasza nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego wraz z uczniami do wzięcia udziału w konkursie na komiks pn.”Mokradła są ważne!”.

 Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu (susze), rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i  refleksyjnego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.

 Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  1. przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,
  2. I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,
  3. IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
  4. VII-VIII klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
  5. szkoły ponadpodstawowe - wykonanie pełnej pracy komiksowej.

Na prace czekamy do  05.05.2023 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce). Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie projektu do 31.05.2023r. z laureatami konkursu skontaktujemy się telefonicznie a nagrody prześlemy pocztą do końca czerwca 2023r.

 Więcej informacji w regulaminie konkursu:https://drive.google.com/file/d/1vlqM6UqJLqMMzjAifxclhYAWKgVh09Ch/view?usp=share_link

 Konkurs realizowany w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów- stop zmianom klimatu”

www. stopzmianomklimatu.org.pl