Kampania informacyjno-promocyjna "Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO"

Czas trwania kampanii: sierpień 2013 - sierpień 2014

 

Grupa docelowa: dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie, mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego

Przedmiotem kampanii są działania informacyjne oraz promocyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów mające na celu zapoznanie z walorami środowiskowymi oraz naturalnymi województwa kujawsko - pomorskiego. Dodatkowymi elementami kampanii jest zapoznanie uczestników z aspektami ekologii i wpływu człowieka na środowisko oraz przedstawienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

 

Działania w ramach kampanii:

  • wizyty oraz stanowiska związane z kampanią realizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego
  • warsztaty edukacyjno - promocyjne dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów realizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,
  • konkursy przeprowadzane w ramach akcji terenowych związanych z kampanią,
  • przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO,
  • przygotowanie i realizacja kampanii telewizyjnej, radiowej oraz prasowej promującej walory środowiskowe województwa kujawsko - pomorskiego.

Finansowanie:

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013  oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego