Plener malarski

Termin realizacji projektu: od 2 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.
Cele projektu:

- działanie na rzecz integracji europejskiej,

- rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez udział artystów plastyków z różnych stron świata,

- upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki oraz ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego,

- propagowanie europejskich wartości i dziedzictwa kulturalnego,

- zapoznanie mieszkańców Gminy Toruń z twórczością współczesnych artystów z kraju i z zagranicy,

- wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej skierowanej do mieszkańców Torunia, dzieci młodzieży i osób dorosłych,

Działania:

- organizacja międzynarodowego pleneru artystycznego; 1 -10 lipca 2014 r. (udział 20 artystów z całego świata),

- plener został zorganizowany na terenie Osady Leśnej na Barbarce pn. "Malownicza Barbarka"; 6 lipca 2014 r., uczestnicy: mieszkańcy Torunia i okolic oraz turyści, 

- organizacja wystawy prac artystów plastyków, druk katalogów,

Adresaci projektu:

  • artyści z Polski i z zagranicy

  • mieszkańcy Torunia - łącznie około 200 os.

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Torunia