Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2014

Termin realizacji projektu: marzec - grudzień 2014

Cele projektu:

  • zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami, uwrażliwienie na ich los
  • poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych we właściwej opiece nad zwierzętami i niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom,

Działania:

  • pozyskiwanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Miasta Toruń - 50 grup zorganizowanych,
  • organizacja punktów konsultingowych na terenie toruńskich szkół
  • organizacja imprezy plenerowej na terenie Osady Leśnej Barbarka

 

Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń