Ochrona ekosystemów - stop zmianom klimatu

 

 

 Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce we współpracy z partnerem z Norwegii - Horten Natursenter, ośrodkiem edukacyjnym w Horten realizuje kampanię  dotycząca zmian klimatu i zagrożeń z tym związanych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Portal internetowy projektu https://stopzmianomklimatu.org.pl/

Opis zadania:
•    Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
•     Organizacja wydarzeń edukacyjno-informacyjnych (mini-pikniki) w placówkach oświatowych
•    Organizacja konkursu na komiks pn."Mokradła są ważne!" dla uczniów.
•    Organizacja konkursu internetowego, wiedzowego z zagadnień zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, usług ekosystemowych.
•    Organizacja szkoleń-webinariów dla nauczycieli.
•    Organizacja działań promocyjnych tj. strona kampanii, akcje i wydarzenia edukacyjne, film promocyjny, spoty itp. na portalu i mediach społecznościowych.
•    Organizacja wizyt przedstawicieli Stowarzyszenia „Tilia” w Norwegii oraz przedstawicieli Horten Natursenter w Polsce

Cel: podniesienie poziomu świadomości w zakresie zmian klimatu i zagrożeń z tym związanych. Kampania szczególnie uwzględnienia teren województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, ponieważ tereny tych województw są szczególnie narażone na zagrożenia wywołane zmianami klimatycznymi.

Dla kogo: ogół społeczeństwa, internauci, w tym w szczególności dzieci i młodzież szkolna oraz nauczyciele z terenów woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego

Kiedy: styczeń 2022 – grudzień 2023

Co:
•    360 dwugodzinnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z placówek działających na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego
•    3 pakiety (3 tematy warsztatów, dla 3 kategorii wiekowych) do nauki zdalnej dostępne dla nauczycieli po wcześniejszym zgłoszeniu i zalogowaniu na portalu,
•    20 akcji edukacyjno-informacyjnych w formie tzw. mini-pikników w placówkach oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego
•    1 konkurs na komiks pn."Mokradła są ważne!" dla 1000 uczniów.
•    1 konkurs internetowy, wiedzowy dla dzieci i młodzieży szkolnej dotyczący zagadnień zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, usług ekosystemowych, konkurs trwać będzie 8 miesięcy rozstrzygany będzie w systemie miesięcznym w pięciu kategoriach wiekowych
•    3 szkolenia - webinary dla 60  nauczycieli
•    działania promocyjne prowadzone na stroni internetowej kampanii, akcje i wydarzenia edukacyjne, film promocyjny, spoty itp. na portalu i mediach społecznościowych.
•    1 wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia „Tilia” w Norwegii oraz 1 wizyta przedstawicieli Horten Natursenter w Polsce

Tytuł kampanii: Ochrona ekosystemów - stop zmianom klimatu

Dofinansowanie:

 Projekt pn. „Ochrona ekosystemów-stop zmianom klimatu” korzysta z dofinansowania  o wartości 168 864,01 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy. Projekt korzysta również z dofinansowania Budżetu Państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.