Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl

Przejdź na stronę internetową Szkoły Leśnej na Barbarce - www.szkola-lesna.torun.pl

Szkoła Leśna na Barbarce utworzona została w 2004 roku. Prowadzenie placówki Prezydent Miasta Torunia powierzył Stowarzyszeniu „Tilia”. Wówczas teren Osady był zaniedbany, a istniejące budynki zamieszkiwało 8 rodzin. Od samego początku Stowarzyszenie prowadziło zajęcia przyrodniczo – ekologiczne. Najwcześniej zaadaptowano budynek Leśniczówki, w której powstała mała sala dydaktyczna.  W latach  2006-2009 Gmina Miasta Toruń przeprowadziła kolejne remonty czterech budynków.

Głównym celem  Szkoły Leśnej na Barbarce jest edukacja ekologiczna,  uwrażliwianie na piękno natury oraz kształtowanie szacunku dla przyrody zwłaszcza u dzieci i młodzieży.

Teren Osady Leśnej na Barbarce jest własnością Gminy Miasta Toruń (Stowarzyszenie „Tilia” dzierżawi obszar o powierzchni  3,8307 ha wraz z budynkami).  Szkoła Leśna na Barbarce stanowi centrum szeroko rozumianej edukacji ekologiczno - przyrodniczej, ale też kulturalnej i historycznej. Barbarka jest miejscem otwartym - ma służyć mieszkańcom Torunia.

Stowarzyszenie „Tilia” prowadzi działalność w duchu non - profit oraz dba o teren Osady Leśnej na Barbarce.

Przekazując 1% podatku  Stowarzyszeniu „Tilia” wspierasz działalność Szkoły Leśnej na Barbarce.

Odbiorcy:

 • Dzieci i młodzież, nauczyciele, szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, osoby starsze „seniorzy”, osoby indywidualne (turyści, mieszkańcy regionu), osoby prywatne, wolontariusze

Program Szkoły Leśnej realizowany jest poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć/ warsztatów przyrodniczo - ekologicznych, historycznych, artystycznych dla  dzieci  i młodzieży
 • organizację zielonych szkół, pobytów 2 - 3 dniowych z noclegami
 • organizowanie tematycznych spotkań, pikników oraz otwartych imprez okolicznościowych i rekreacyjnych
 • organizację ścieżek edukacyjnych, gier terenowych
 • konkursy tematyczne
 • akcje edukacyjne
 • festiwale ekologiczne
 • szkolenia, warsztaty dla nauczycieli
 • plenery artystyczne
 • kampanie promocyjno – informacyjne

Szkoła Leśna na Barbarce w liczbach:

 • działalność i program realizowany jest w sposób ciągły, przez 365 dni w roku
 • na Barbarce pracuje średnio 25 pracowników, w tym 7 osób niepełnosprawnych
 • co roku z zajęć/ warsztatów korzysta około 10 000 osób
 • Osadę Leśną na Barbarce odwiedza około 30 000 osób rocznie

Na Barbarce znajdują się:

 • Leśniczówka z salą ogólnodostępną, biurami i przylegającym placem zabaw (remont 2006 r.)
 • Dworek z salą konferencyjną na 100 os. i 8 pokojami (remont 2009 r.)
 • Gościniec - budynek noclegowy, w którym może spać 49 osób (remont 2008 r.)
 • polany: dolna, górna oraz za Dworkiem i Gościńcem z miejscami na ogniska
 • park linowy z 3 pętlami, mini-golf, liczne stanowiska edukacyjne i rekreacyjne
 • Leśna Chatka – od 2019 r. z salą edukacyjną i miejscem na bar bistro